A.H. GLAS & BEHANG - Schoolstraat 8 - 9421 SM - Bovensmilde ah.glasenbehang@hccnet.nl - 0592 415140
A.H. Glas & Behang
Home Schilderwerk Zonwering Jacuzzi baden Glaswerk Behang

Disclaimer..........  

AH GLAS & BEHANG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade (zowel direct, indirect alsook gevolgschade) van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eveneens is AH GLAS & BEHANG op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van deze website, de links naar andere websites, de op deze site gegeven informatie, noch voor daarbij overgebrachte virussen en/of anderszins.

AH GLAS & BEHANG garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van computervirussen of andere destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid welke hier uit voort vloeit.

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website kunnen leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door AH GLAS & BEHANG. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is AH GLAS & BEHANG niet aansprakelijk.
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is.

De website van AH GLAS & BEHANG is gedeeltelijk gevuld met informatie welke door derden worden aangeleverd. Deze overname van informatie impliceert in geen enkel opzicht overname door AH GLAS & BEHANG van de verantwoordelijkheid voor juistheid van deze informatie.

De op de website van AH GLAS & BEHANG aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet bedoeld als allesomvattend.

De inhoud van de site van AH GLAS & BEHANG is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland.

Alle op deze site genoemde informatie en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen.

Voor technische aan- of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar ah.glasenbehang@hccnet.nl deze voert het beheer over deze website.

Het linken of verwijzen naar de website van AH GLAS & BEHANG op andere website's wordt bijna altijd door AH GLAS & BEHANG op prijs gesteld, neem hiervoor contact op met ons (ah.glasenbehang@hccnet.nl).

Aan de informatie en gegevens op de website van AH GLAS & BEHANG kunt u geen rechten ontlenen.

 


   

   Houtrot
   reparatie

   Links

   Disclaimer

   Foto's

   Winter
   aanbiedingA.H. GLAS & BEHANG       Bovensmilde       KvK 04060813


tel 0592 415140      gsm 06 25421724
      ah.glasenbehang@hccnet.nl
                                A.H. GLAS & BEHANG - Schoolstraat 8 - 9421 SM - Bovensmilde